Nieuws

Zomervakantie & Eerste training

Allereerst willen we iedereen alvast een zonnige zomervakantie toewensen, doe voorzichtig, drink met mate en geniet van de zon en de rust!

Dan alvast wat informatie voor in het nieuwe seizoen:

De allereerste training van het seizoen is, traditioneel, gezamenlijk met álle Snelwiekteams (dus ook de senioren!). Daarom willen we jullie bij deze alvast van harte uitnodigen voor de eerste training van het seizoen op vrijdag 24 augustus aanstaande. 

Bij deze training zal ook een BBQ worden georganiseerd. Inschrijven voor de BBQ kan via pr@rhv-snelwiek.nl, graag voor 15 augustus laten weten of jullie komen, ivm de voorbereidingen. Wil jij hierbij helpen? Stuur dan even een mailtje naar pr@rhv-snelwiek.nl

Graag allemaal tot 24 augustus!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van RHV Snelwiek, gevestigd te Oldegaarde 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342806, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: snelwiek@handbal.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Financiële administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Belastingdienst
Ledenadministratie (waaronder Sportlink)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Pasfoto
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Belastingdienst
 • Scheidsrechter
 • teamverantwoordelijke
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.  
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       secretaris

E-mail:                         snelwiek@handbal.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laura van der Heijden komt naar Snelwiek!

Beste Snelwiekers, check de video!

Laura van der Heijden komt speciaal voor jullie naar Rotterdam! Nycke had het te druk en Laura had nog tijd om een super gave clinic te geven.
Je kan via Handball Pro direct inschrijven. Dus pak deze kans om te trainen als prof 😃
Er is een clinic in de ochtend en één in de middag, bij het inschrijven kies je wat jou het beste uitkomt.

Inschrijven kan via www.handballpro.nl

Naast een super gave training ontvang je ook een hummel handbal en een mooi trainingshirt. De kosten bedragen €35.
Zaterdag 30 juni gaan we knallen met zijn allen!

Heb je vragen neem dan contact op met Esther Hilgers.

Peter en Anita zijn papa en mama!!!

Wij feliciteren peter en anita schakel met:

H-et inleveren van al hun vrije tijd.
A-lle ingeleverde nachtelijke uren.
N-atuurlijk ook met alle poep luiers.
D-agen lang wiegen.
B-oertjes en gekwijl.
A-ankomende tijd heel veel mee sjouwen.
L-ekker niet meer uitslapen.

En Finn jou in het bijzonder met de eerste ontmoeting van
je ouders.

Nieuws van het Bestuur!

Nieuws van het bestuur: vrijwilligers gezocht; stand van zaken rondom AVG