Nieuws

Snelwiek & Multisportclub Feyenoord

Beste Snelwiekleden en andere betrokkenen,

Vandaag ga ik als voorzitter van RHV Snelwiek Rotterdam samen met de voorzitters van drie andere verenigingen en Algemeen Directeur van Feyenoord, de heer Jan de Jong, een intentieverklaring tekenen. Deze intentieverklaring is een eerste grote stap om te komen tot het oprichten van de zogenoemde Multisportclub (MSC) Feyenoord.

In de achterliggende periode is er veel tijd en energie gestoken in het inventariseren en verkennen van de mogelijkheden, wensen en ideeën van alle vijf deelnemende clubs. HARO en Snelwiek zijn in dit traject gezamenlijk opgetrokken, omdat we afgelopen jaar ook bezig zijn geweest om te bekijken hoe we met elkaar verder de toekomst in willen gaan nadat het NHV heeft aangegeven dat associaties als verenigingsconstructie niet meer gewenst is. Hoe HARO volgend jaar deel gaat uitmaken van de Snelwiekorganisatie zijn we nog aan het bespreken, maar de samensmelting gaat sowieso plaatsvinden.

De MSC Feyenoord kent 4 belangrijke pijlers: topsport, sociaal-maatschappelijk projecten, talentontwikkeling en breedtesport. Met het ondertekenen van de intentieverklaring, samen met Feyenoord Voetbal, Forward Lease Basketbal, TPP Zaalvoetbal en Hockey Feijenoord, spreken de vijf verenigingen uit enerzijds de krachten te willen bundelen op sociaal-maatschappelijk gebied en hun verantwoordelijkheid te willen nemen voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam-Zuid en haar wijken, anderzijds het ‘merk Feyenoord’ verder te willen verspreiden. Voor ieder kind/sporter komt het dan binnen bereik om voor of namens Feyenoord te sporten, waarmee het beeldmerk en de binding daarmee alleen maar versterkt wordt. Uiteraard zijn daar allerlei bijkomende voordelen bij te bedenken, want de aantrekkingskracht van ‘de zwarte F in het rood-witte logo’ zal groot zijn.

Allereerst richten we ons als MSC Feyenoord op de pijlers Topsport en Sociaal-maatschappelijke projecten. Gedurende het komend seizoen zullen ook verdere plannen wat betreft de talentontwikkeling en breedtesport vorm krijgen. U zult daarover door ons als bestuur tijdig worden ingelicht.

Wat betekent dit nu praktisch? Dat ons eerste team (in de eerste divisie) het komend seizoen 2018-2019 zichtbaar Feyenoord is en heet: de naam wordt Feyenoord Handbal en het tenue zoals jullie van ‘de grote broer van De Kuip’ gewend zijn. Voor velen een droom, spelen in het Feyenoord shirt, maar ook voor velen de toekomst.

Wij zien heel mooi kansen voor onze sport en onze club. De samenwerking met de andere clubs lijkt ons heel zinvol, leerzaam en interessant voor spelers, toeschouwers en onze sponsoren. We willen er echter ook zeker van zijn dat er voldoende ruimte overblijft voor onze eigen Snelwiek-cultuur en warme sfeer, die ook te allen tijde door niet alleen ons maar ook door jullie bewaakt zal (moeten) worden.

Vandaag is een eerste, heel belangrijke stap in de samenwerking. Er staat ons een hoop te doen de komende periode om invulling te geven aan deze eerste stap maar ook om de volgende stappen te zetten. Wij zullen jullie met regelmaat (via de Snelflits of separate mail) op de hoogte houden als er belangrijk nieuws is. Er zal daarnaast de komende tijd regelmatig wat in de media te lezen zijn – zoals vandaag een groot artikel in het AD - over het onderwerp MSC Feyenoord, ook in relatie tot Feyenoord City. Zo blijf je natuurlijk ook op de hoogte, maar het risico daarvan is dat de inhoud niet helemaal kloppend kan zijn.

Ik hoop dat jullie net zo trots op dit resultaat zijn als wij. In onze ogen is het voor Snelwiek een belangrijke stap die veel kansen biedt voor de toekomst. Wij hopen daarnaast dat jullie allen zullen meewerken om dit ‘project’ tot een succes te maken en bij te dragen aan een supersterk Snelwiek binnen de MSC Feyenoord.

Namens het bestuur,

Paul Hoes, voorzitter