Nieuws

Nieuws van de Penningmeester!

Beste leden

Begin volgende week zal de contributie over augustus worden geïncasseerd. Vanwege de vakantie en de aanpassingen die gemaakt moeten worden in verband met leeftijden heeft het aanmaken van het bestand langer geduurd.

Vanaf het seizoen 2018/19 is het ook mogelijk om de jaarcontributie in een keer te doen. Indien u daar gebruik van wil maken, wilt u dat dan doorgeven aan de penningmeester (penningmeester@rhvsnelwiek.nl). Er zal dan rekening worden gehouden met het feit dat er reeds een maand is geïncasseerd.

Met vriendelijke groet,

Richard Hilgers

Penningmeester RHV Snelwiek