Nieuws

Jan Baijens

Afgelopen weekend is op 75-jarige leeftijd Jan Baijens overleden. Jan is vader van Danny en Diana en trotse grootvader van zijn kleinzoons Jordy, Dani, Max en Sem. Jan was weliswaar een echte Rodaman, maar heeft Snelwiek als club van zijn kinderen en kleinkinderen altijd een zeer warm hart toegedragen en was daardoor een zeer welkome en graag geziene gast.

Wij wensen zijn vrouw Ria, Danny en Diana en hun partners Karin en Ronald en hun kinderen veel sterkte toe om het pijnlijke verlies van hun warme, krachtige en markante echtgenoot, vader en grootvader te dragen.

Namens het bestuur,

Paul Hoes, voorzitter