Nieuws

Uitstel ledenvergadering

Beste Snelwiekleden (en ouders),

Vandaag zouden jullie normaliter een uitnodiging met de bijbehorende stukken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van RHV Snelwiek hebben ontvangen die zoals statutair is overeengekomen in het laatste kwartaal van het kalenderjaar dient plaats te vinden.

Omdat de toezegging vanuit de gemeente dat onze kantine (geheel gesubsidieerd) verbouwd mag worden toch nog onverwachts doorkwam en er, omdat we de werkzaamheden voor het begin van het veldseizoen afgerond willen hebben, meteen met de zeer uitgebreide werkzaamheden begonnen moest worden, hadden we bedacht naar de kantine van de Haastrechtstraat uit te wijken. Echter, op de door ons bepaalde datum (12 december), blijkt de kantine niette gebruiken. Omdat we i.v.m. de vele kerstborrels en andere bedrijfsfestiviteiten ook niet in de week voor Kerst willen vergaderen, en graag zo veel mogelijk leden en ouders bij de vergadering aanwezig willen hebben, heeft het bestuur besloten de ALV bij uitzondering te verplaatsen naar januari 2019. We hebben nog geen definitieve datum bepaald, maar het zal ergens midden januari zijn, waarschijnlijk woensdag 16 of 23 januari.

Zodra we de datum bepaald hebben, verneemt u dat meteen (per mail, op de website, per Facebook en Twitter) en krijgt u de vergaderstukken (per mail) toegezonden. We hopen dan zo veel mogelijk geïnteresseerden te mogen verwelkomen, want er zijn voor de vereniging een aantal belangrijke stappen te nemen in het komende half jaar.

Namens het bestuur,

Paul Hoes, voorzitter