Bestuur in beeld

Wij kunnen jouw hulp gebruiken

Als bestuurders kunnen wij best wat hulp gebruiken. Help ons het leuker er makkelijker te maken.
Het vinden, binden en managen van vrijwilligers is een taak van ons allemaal!

In een vereniging moet je:
• Aandacht geven
• Waardering geven
• Contacten leggen
• Een band opbouwen met andere leden en vrijwilligers
• Binden en verbinden waar nodig

Eregalerij

Snelwiek heeft een rijk verleden en een aantal mensen hebben altijd veel energie in onze vereniging gestopt. Het bestuur van de vereniging heeft in de loop der jaren dan ook een aantal mensen bekroont voor bijzondere verdiensten, benoemd tot erevoorzitter, ereleden en lid van verdienste.

Erevoorzitter:
Peter Griesse (†)

Ereleden:
Frans Sweben (†)
Ria de Wilde
Piet Koster
Nicolien de Wit-Schoenmakers
Danny Baijens
Sjaan Rondberg (†)
Pleun Nouwen (†)
Martin de Vos

Leden van Verdienste:
Ruud Abas
Jan van Diejen
Walter Griese (†)
Clara Griese (†)
Jan Helsloot
Anneke Helsloot
Paul Hoes
Hetty Keehnen
Aat Keehnen
Yvette Klein
Netty Koster
Paula Kranenburg
Edwin Looijen
Irma Nijsen v/d Hoek
Fred Nouwen
Adrie Ramsteijn (†)
To Schoenmakers
Nico Steenbeek
Hans de Wilde
Henk-Jan Koning

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden echter deze bijzondere verdiensten stijgen substantieel boven die prestaties uit.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erevoorzitter, erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

• De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
• De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd
• Het belang van de activiteiten voor de vereniging
• Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling(en) voor die activiteiten
• De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had

Missie, visie en kernwaarden

Wat verbindt de leden van Snelwiek?
Handbal de meest dynamische teamsport (vanzelfsprekend) maar vergeet ook niet al die andere gewoonten, tradities en kleine dingen die ons verenigen. Juist die zaken zijn onderdeel van de vereniging Snelwiek en maken ons heel bijzonder. Dat wij Snelwiek zijn is uniek, dat moeten we koesteren en er trots op durven zijn. De missie van Snelwiek heeft te maken met handbal, onze waarden en de identiteit. Wie zijn we, hoe willen we met onze leden en vrijwilligers omgaan? Met de visie en ons beleidsplan geven wij aan op welke wijze wij de wereld van morgen willen beïnvloeden zodat wij succes hebben en hoe wij onszelf zien in die wereld.

Missie, visie en strategie
Voor elke organisatie is het belangrijk om een heldere visie en scherp geformuleerde missie te hebben. Snelwiek wil een vitale vereniging zijn met onderscheidend vermogen en eigen gezicht naar haar omgeving en de maatschappij. Wij willen een sport faciliteren die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Sportief plezier, inspiratie, groeien in prestaties en ontmoeting staan centraal. Snelwiek dient een ondernemende en lerende organisatie te zijn die weloverwogen nieuwe uitdagingen aangaat met leden die zich geborgen, gerespecteerd en verbonden voelen met de clubcultuur.

Kernwaarden
Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van onze vereniging. Ze verschaffen houvast aan de leden en vrijwilligers om houding en gedrag mede te bepalen. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het een vrijblijvende opsomming van waarden die niet echt in hoofd, hart en handen landen wordt getoets maar ingeburgerd is in de clubcultuur.

Ontmoeting
We zijn een plaats om elkaar te ontmoeten. We hechten grote waarde aan omgangsvormen met respect voor elkaar, proberen elkaar te begrijpen en te veroordelen. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal en er is onderdak voor iedereen. We willen een vereniging zijn waarin respect, zorg en inzet voor elkaar belangrijk zijn. We zijn persoonlijk betrokken bij leden en vrienden van Snelwiek.

Sportiviteit
Handbal is een teamsport, wat betekent dat je als team iets kunt bereiken door inzet en tolerantie. Je eigen bijdrage en houding zijn bepalend. Ongewenst gedrag, felle kritiek op scheidsrechters, medespelers en/of tegenstanders wordt niet getolereerd. Grof woordgebruik door spelers, coaches en aanwezige ouders is niet acceptabel. Na afloop van de wedstrijd bedankt de coach en de aanvoerder/ster de scheidsrechter en bij verlies wordt de tegenpartij gefeliciteerd. In 2006 hebben wij een Convenant Sportiviteit en Respect getekend om onsportieve uitingen een halt toe te roepen. Snelwiek is een ambassadeur van Fair Play.

Betrouwbaarheid
Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen. Wij komen onze afspraken na.

Verantwoordelijkheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, onze leden, onze vrijwilligers en voor de omgeving waarin wij actief zijn. Handbal is een teamsport. Dus verwachten we dat jeugdleden zo veel mogelijk trainen en spelen. Behoudens het feit dat schoolwerk voor gaat.

Professionaliteit
Onze vereniging kent geen betaalde krachten, wel medewerkers en vrijwilligers die zich op professionele wijze inzetten. Snelwiek heeft een hoge kwaliteit aan kennis en vaardigheden in huis, waarbij plezier zeker niet vergeten wordt.

Lerende organisatie
We staan open voor opbouwende kritiek en leren graag van elkaar. We bieden elkaar kansen en mogelijkheden om ideeën uit werken en te ontwikkelen. We houden rekening met elkaar en vinden het verbeteren van persoonlijke kennis en kunde heel belangrijk.

Ondernemend
We zijn tot actie bereid en blijven niet stil zitten als er iets moet gebeuren. Wij anticiperen op nieuwe handbalsport vormen, nieuwe mogelijkheden van exploitatie, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe kansen.

Duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Voor de mens is Snelwiek een sportvereniging die er alles aan zal doen om op sportief gebied prestaties te leveren die bij de vereniging en haar leden passen. Wij hebben aandacht voor blessurepreventie, veiligheid en respectvolle omgangsnormen. Met onze afvalstromen houden we rekening met een minimale belasting voor het milieu en hebben oog voor toekomstige generaties. Daar waar we bouwen kiezen we voor economische waarde, duurzame oplossingen en maatschappelijke vooruitgang.

Balans
Wij streven naar goede stabiliteit in denken, spreken en handelen. We hebben elkaar nodig hebben om onze doelen te bereiken. Er zit een bezielend verband in onze kernwoorden en clubtradities dat ervoor zorgt dat iedereen zijn steentje bijdraagt wat de weegschaal niet doorslaat.

Bestuur

Paul Hoes

 placeholder hi

 

Voorzitter:

Dit is Paul Hoes, onze interim voorzitter. Paul is een bevlogen handballiefhebber en een ervaren bestuurder. Paul geeft leiding aan onze vereniging en het bestuur, bepaalt mede het beleid en vertegenwoordigt de vereniging intern en extern.

Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar goede bestuurders. Heb je interresse meldt je dan aan voor een gesprek.

E-mail: Algemene Voorzitter

 

 

placeholder hi

 

Secretariaat:

Vacant.

E-mail: snelwiek@handbal.nl

 

 

Richard Hilgers

 

placeholder hi

 

1e Penningmeester:

Onze eerste penningmeester is Richard Hilgers. Met een handbalgekke familie is het niet gek dat hij ook wat meer voor onze club wil betekenen. Richard is registeraccountant en heeft dus veel ervaring met financiele vraagstukken.

Samen met zijn tweede penningmeester zorgt hij voor de financiele huishouding van de vereniging, zoals het innen van contributies en het opstellen van de begroting.

E-mail: Penningmeester


Penninmeester & Postadres

Richard Hilgers
Speerreep 28
3192 PJ, Hoogvliet
Telefoon: 010 438 55 11
E-mail: esther@hilgersoab.nl

 

 

placeholder hi

Voorzitter Techn.commissie

Deze functie is vacant. De functie van voorzitter TC houdt in dat je alles organiseert wat met handbal te maken heeft binnen de club. Denk hierbij aan het inhuren van de zaal tot en met het aanstellen van trainers. Natuurlijk zit hier een goede commissie onder, zodat je veel kan delegeren.

Interesse? Stuur dan een mail naar ons secretariaat: snelwiek@handbal.nl 

E-mail: Voorzitter TC

 

Angelique Bierenbroodspot

placeholder hi

Voorzitter kantinecommissie

Dit is Angelique Bierenbroodspot, samen met haar handballende kinderen en coachende man al jaren betrokken bij onze vereniging. Angelique is verantwoordelijk voor het functionele gebruik van ons clubhuis. Zij zorgt voor inkoop, onderhoud, verkoop en voor de kantinediensten tijdens de openingstijden van de kantine.

E-mail: Voorzitter KC

 

Britt Schoenmakers

placeholder hi

Voorzitter Recreatiecommissie

Dit is Britt Schoenmakers, geboren en getogen bij Snelwiek. Britt handbalt zelf al bijna haar hele leven en ook haar familie werkt keihard mee aan het draaiend houden van de vereniging. Zij heeft het talent om feesten en evenementen te organiseren en daar zijn wij erg blij mee!

E-mail: Voorzitter RC